Kezdőlap A katonai repülés múltja Hs-129-es a német páncélvadász

Hs-129-es a német páncélvadász

Kategória

A tervadatok

Az RLM a ’30-as évek második felében a haderőfejlesztési terveinek megfelelően lefektette egy kétmotoros harcászati-támogató repülőgéppel szemben támasztott technikai követelményeit. A követelményrendszer kiemelt pontja volt a személyzet és a motor lövedékektől és repeszektől való védelme. A versenytárgyalásra a Focke-Wulf Flugzeugbau G.m.b.H., az Fw 189-es, valamint a Henschel Flugzeugwerke A.G. a Hs-129-es prototípussal jelentkezett, melyek tesztrepülése után, a minisztérium választása a Henschel Hs-129-esre esett. A gép tervezési feladatait a Henschel gyár főkonstruktőre, Friedrich Nikolaus irányította. Az alapkoncepció szerint a pilótafülkét és a motorokat páncélzat vette körül, a fülketető homloküvegének vastagsága pedig 75 mm volt. Az utolsó követelmény azonban, hogy a repülőgép számára legyen elegendő a kis repülési sebesség, eredendően kudarcra ítélte a projektet.

Tervezés és a prototípusok

A tervezők elképzelése szerint a Hs-129-es teljes orr része páncélozott volt a pilótafülke végéig. Ez a megoldás valóban hatékony védelmet nyújtott a kabinban ülő pilóta számára egészen a szervesüveg kabintetőig, ugyanis az oldalsó üvegfelületek nem adtak védelmet a lövedékek ellen. A lövésállóság javítása érdekében a törzs oldalfalait szögben megdöntötték, így a föld felől érkező lövedékek lepattantak a törzsről anélkül, hogy a szervesüveg felületet érték volna. Az elgondolás eredményeként a háromszög keresztmetszet miatt a törzs felfelé szűkült, ami jelentősen csökkentette a kabin amúgy is szűk méreteit. A pilótának vállmagasságban alig volt mozgástere. A kabin olyan szűk lett, hogy a műszerfal gyakorlatilag nem volt látható, és a célzókészüléket a kabintető homloküvege elé kívülre kellett helyezni. A botkormányt olyan rövidre készítették, hogy komoly fizikai erőkifejtést igényelt a pilótáktól a gép vezetése.

A Hs-129V-1-es, V-2-es és V-3-as kísérleti gépek 1939 elején végrehajtott tesztrepülése után a tesztpilóták a gép repülési tulajdonságairól a következő megállapításokat tették:

Argus As-410-es motor teljesítménye messze elégtelen volt a gép súlyához képest
 • A gép alulmotorizált volt, az Argus-410 motorok teljesítménye messze elmaradt a szükségestől.
 • A kormányszervek a repülési sebesség növekedésével csaknem használhatatlanokká váltak. Az egyik gép rövid zuhanás után a földbe csapódott, mert a megnövekedett kormányerők miatt a pilóta fizikai ereje nem volt elég, hogy kivegye zuhanásból a gépet.
Gnome-Rhone 14M 4/5 megbízhatatlan volt, csak folyamatos karbantartással tudták üzemben tartani

A Henschelt összehasonlítva a Focke-Wulf Fw-189-es teljesítményadataival, az utóbbi sem bizonyult jobbnak, így a Hs-129-es alacsonyabb ára miatt a minisztérium a projekt folytatása mellett döntött. A projekt tehát folytatódott és Hs-129A-0 jelöléssel a 0-széria gépei csapatpróbára kerültek.

A szerkezeti kialakítás

A repülőgép hagyományos alsószárnyas felépítésű, kétmotoros, együléses félhéjszerkezetű volt. A szárny kétfőtartós szerkezettel, trapéz alaprajzzal készült, a borítás anyaga dúralumínium volt. A fékszárnyak és a csűrők hidraulikus működtetésűek voltak, a csűrőket kiegyensúlyozással látták el, és trimmelhetők voltak. A törzs három szekcióból állt: az orr-részből, a törzs középrészből és a farokrészből. Az orr-rész egy 454 kg-os páncélozott ház volt, melyet 6 mm-es páncéllemezből elektromos hegesztéssel és szegecseléssel erősítettek össze. A pilótaülés háttámlája 12 mm-es lemezből készült. A törzs középső részében – és azon kívül – foglalt helyet a fegyverzet, illetve azon belül az üzemanyagtartály. A törzs mellső és középső része a törzs kontúrja mentén csavarokkal volt összeerősítve. A törzs farokrész a függőleges és vízszintes vezérsíkokkal kétfőtartós konstrukciójú volt, alumíniumvázzal és faborítással. A futóművek behúzhatóak voltak, a rugózásról gáz-hidraulikus futóműszár gondoskodott. A futóművek működtetése hidraulikusan történt.

Az Argus motorok teljesítménye még fegyverzet nélkül sem biztosította a repülőgép számára a kívánt sebesség elérését. A repülőgép nehézkesen reagált a kormánymozdulatokra, végtelen lassan gyorsult és gyengén manőverezett. Az 1940-ben kezdődő repülési próbák eredményeit látva, a Luftwaffe lemondott az Argus motorok alkalmazásáról, és alternatív megoldásként a nagy mennyiségben zsákmányolt francia Gnome-Rhone 14 M típusú motorok beépítése mellett döntött. Figyelembe véve, hogy az új motor csaknem kétszer nehezebb volt az Argus-nál és sokkal szélesebbek, a beépítéshez elkerülhetetlenül át kellett tervezni a félszárnyakat. Ez önmagában nem okozott nehézséget a konstruktőröknek, viszont a repülőgép törzsében bizonyos berendezések elhelyezését meg kellett változtatni, hogy a repülőgép súlypontját optimális pozícióban tudják tartani.

A Hs-129B-2-es változat a lehetséges fegyverváltozatokkal

A Hs-129B-1-es repülőgép

Az új motorral szerelt Hs-129B kabintetejét megváltoztatták, így tovább javult a kilátás a pilóták számára, továbbá javítottak a kormányvezérlésen is, és elektromos trimmeléssel csökkentették a kormányerőt a botkormányon. Az első 10 darab Hs-129B-0 1941 decemberében készült el a schönefeldi szerelőüzemben, majd 1942 első negyedévében havonta további három-három követte. A módosított nullszéria darabjait gyorsan követte az első három szériagép. A Hs-129B-1-es a karburátor levegő szívócsonkjának és a rádióberendezésnek az elhelyezésében különbözött a B-0-ás jelű típustól. A gyártás üteme gyorsan nőtt és áprilisban 31 gépet adtak át a gyártók a Luftwaffénak.

A meglévő Hs-129B-1–esből azonnal megalakították az 1. támogató ezredet, és 1942 május 10-én a keleti frontra irányították, hogy részt vegyen a harcokban. De még mielőtt a gépek megérkeztek volna, fény derült a Gnome-Rhone motorok alacsony megbízhatóságára, így a gépek megérkezése után az egység harckészsége szinte a nullára csökkent, ami a motorok rendkívüli por és szennyeződés érzékenységének volt betudható. A műszaki személyzet megfeszített munkájára volt szükség, hogy az egység bevethető maradjon. A következő támogató század csak mintegy öt hónap múlva kapta meg Hs-129B-1 gépeit.

Hs-129B-1-es változat leengedett MK-101-es gépágyúval

A következő Hs-129-es századot 1942 szeptemberében alapították, melynek sorsa szerencsétlenül alakult. A századot november 10-én az észak afrikai hadszíntérre irányították, de már az út során elvesztettek négy gépet és a maradék nyolcból csupán négy maradt bevethető állapotban. Néhány harci bevetés után további két gépet vesztettek motorhiba miatt. Később, mivel a megmaradt gépeket nem tudták ellátni megbízható levegőszűrővel, átrepültek velük Tripoliba, ahol az angol csapatok megérkezése előtt megsemmisítették azokat.

A fegyverzet

A repülőgépre négy ponton lehetett fegyverzetet függeszteni, mely széles tartományban volt variálható. A Revi-C 12/C típusú célzókészüléket a törzs orr-részen, a homloküveg előtt rögzítették. A célzókészülék a bombavetést és a csöves fegyverek használatát is támogatta. A tartókon páronként 50 kg-os bombákat lehetett függeszteni, vagy két konténert, bennük 24 darab 2 kg-os bombákkal. A bomba-függesztményeken kívül a gép alkalmas volt fotó felderítésre is Rb 24 kamerával.

Néhány lehetséges fegyverzetfüggesztési variáció:

 • 1 darab MK-101-es típusú 30 mm-es űrméretű gépágyú a törzs alatti gondolában elhelyezve, 30 darab lőszerrel
 • 4 darab MG-17-es típusú géppuska a törzs alatt függesztve, 1000 darab lőszerrel, amely a törzs bal oldali szekciójában foglalt helyet
 • 4 darab SC-50-es bomba, vagy bombakazetta 24 darab 2 kg-os SD-2-es repeszhatású bombával, vagy egy darab 250 kg-os bomba a törzs alatt függesztve
 • 1 darab Rb 20/30-as fényképezőgép a törzs belsejében elhelyezve.

Az MK-101-es gépágyúval szembeni alapvető elvárás volt, hogy a levegőből át tudja lőni az ellenséges páncélos eszközök páncélját, illetve a siker reményével szálljon szembe bunkerekkel és egyéb építményekkel. A gyakorlatban az „átütő” siker elmaradt, ugyanis a lövedék nem hatolt át a T 34-es tank 45 mm-es páncélján, még kevésbé a KB-1-es tank 75 mm-es páncélján, így a Pz. Jag/JG.51. század tankok ellen az SD-4-es típusú 4kg-os bombákat használta magas hatékonysággal.

A schönefeldi gyár elleni légitámadások és az alacsony termelékenység miatt további támogató századok felállítására 1943. október 10-ig nem volt lehetőség, amikor is a Harcászati Légierőt átszervezték. Mind az öt Hs-129-es századot egy új – IV (Panzer)/SG.9 – harcászati csoportba szervezték, melynek vezetőjévé Bruno Meiert nevezték ki. Tíz nappal később azonban egy alegységet visszavontak a keleti frontról Udetfeldre, hogy az új gépeket tesztelő parancsnokság Ekdo. 26 alárendeltségébe osszák be. Ennek a részlegnek az lett a feladata, hogy az újonnan kifejlesztett páncélosok elleni fegyverzet kipróbálásában vegyen részt, és dolgozzon ki új harceljárásokat az új eszköz bázisán. Az alegység munkája során szorosan együttműködött a rechlini tesztközponttal, a tarnevicei lőtérrel, a Henschel, illetve Rheinmetall konszernekkel.

A Hs-129B-2-es repülőgép

A harci bevetések és a technikai kiszolgálók tapasztalatai alapján továbbfejlesztett repülőgép 1943-ban jelent meg a csapatoknál Hs-129B-2-es típusjelzéssel. Az új típus kezdetben ugyanazzal a fegyverzettel került harci alkalmazásra, mint elődje. Majd a Hs-129B-2/Wa repülőgépet módosított Mk-103-as gépágyúval látták el, ami nagyobb tűzgyorsaságával és kisebb súlyával különbözött az elődjétől. Később néhány gépet 37 mm-es űrméretű BK-3.7-es típusú gépágyúval szereltek fel. Ez a masszív fegyver csak úgy volt elhelyezhető a törzs alatt, hogy a két darab MG-17-es géppuskát el kellett távolítani, hogy helyet biztosítsanak a 37 mm-es lőszerrakaszok számára. A két új fegyver magasabb harcászati hatékonysággal rendelkezett elődjénél.

A bevetések során a repülőszázadok különféle, a földön már bevetett fegyvereket alkalmaztak a gépeken, hogy a Hs-129B-2 harcászati hatékonyságát növeljék:

 • Wfr.Gr.21           210 mm-es gránát
 • Wfr.Gr.28           280 mm-es gránát
 • Panzerblitz-1    70 mm-es rakéta
 • Panzerblitz-2    55 mm-es rakéta, vagy
 • Héra                  300 l-es konténer gyújtókeverékkel.

Minden korábbi tankelhárító fegyvernél eredetibb eszköznek bizonyult a „Förstersonde” SG.113A, amelyet az Ekdo.26 parancsnokság fejlesztett ki, messze megelőzve korát. Ez a fegyver egy függőleges konténer volt hat darab lefelé irányított vetőcsővel, bennük 75 mm-es űrméretű lövedékkel. A vetőcsövekkel egy közös rendszert alkotott egy mágneses érzékelő és a tűzvezető elektromos rendszer. A repülőgép orr részében volt elhelyezve az érzékelő egység, mely automatikusan érzékelte a mágneses tér megváltozását, amint a repülőgép egy tank fölött elrepült. Az elektromos vezérlő egység az így nyert információt használta a lövedék automatikus kilövésére. A tesztek számára a fejlesztők három gépet alakítottak át, azonban a működésük megbízhatósága nem volt kielégítő ezért a kísérleteket leállították.

A Harcászati Légierő Parancsnoksága erősebb fegyverekkel felszerelt repülőgépeket igényelt a schönefeldi gyártól. A 30 mm-es és 37 mm-es gépágyú elégtelen volt a T 34-es tankok ellen így a gyártók a szárazföldi harcban jól bevált 75 mm-es űrméretű PAK 40-es gépágyút szerelték a törzs alá konténerezve. Egy ilyen nagyméretű löveghez természetesen meg kellett erősíteni a repülőgép sárkányszerkezetét. Nagyméretű hidraulikus csillapító egységgel kellett a lövés során hátrafelé ható erőket elnyelni, plusz egy automatikus töltő-ürítő rendszerre is szükség volt, hogy a 12 darab 11,8 kg-os lőszert kezelje. Az átalakítás eredményeként olyan repülőgép született, amelyik a világ bármely harckocsiját képes volt a levegőből megsemmisíteni, viszont a megnövekedett súly miatt a Hs-129B-3-as amúgy sem kiváló repülési tulajdonságai tovább romlottak. A fegyver tűzgyorsasága 40 lövés volt percenként, ami a célra történő rárepülés során 500 m-es távolságból négy lövést tett lehetővé a pilóta számára.

A Hs-129 B-3-as változatot 75 mm-as ágyúval építették

Ebből a típusból mindössze 25 darabot építettek Schönefelden, melyek 1944. június elején jelentek meg a harctereken, de már nem tudták megváltoztatni a háború menetét.

A főkonstruktőr Friedrich Nikolaus már a tervezés kezdeti szakaszában elégedetlen volt a Gnome-Rhone motorok teljesítményével és megbízhatóságával, de a háborús szükség a nagyobb teljesítményű motorokat a vadászgépek számára foglalta le. Egyetlen lehetőség volt, hogy a gépet erősebb motorral lássák el, egy olasz gyártótól származó motor, az Isotta-Fraschini Delta RC-16/48-as típusú 12 hengeres, léghűtéses fordított V-motorja, ami 850 LE teljesítményt adott le 5300 m magasságban. Ez a változat lett volna a Hs-129C, amelynek fő fegyvere két darab szögben lefelé fordítható MK-103-as gépágyú lett volna. A motor túljutott a kísérleti stádiumon, azonban a sorozatgyártás nem futott fel olyan szintre, hogy abból a Luftwaffe számára szállíthattak volna, mert idő közben a szövetséges erők elfoglalták Olaszországot.

A gép háborús karrierje

A gép nem túl sikeres bemutatkozása sem a szovjet, sem pedig az észak afrikai fronton, nem szolgálta a Luftwaffe terveit. A 8./Sch. G.2 századot rövidesen Tuniszba rendelték, ahol a század bevethető gépállománya a 7 és 16 repülőgép között mozgott, a technikai állapottól függően. A századot májusban Szardínia szigetére küldték, ahol júliusig maradt, majd a keleti frontra irányították, ahol csatlakozott a 8./Sch. G.1, a 4./Sch. G.2, valamint a speciális tankelhárító Pz.Jag./JG.51. századokkal. Ugyanitt települt a 4./Sch. G.1. század is.

Az öt Hs-129-es repülőszázadot a „harckocsivadász” parancsnokság alárendeltségébe osztották be. Közülük négy század részt vett 1943 július elején Kurszk alatt a „Citadella” hadműveletben, valamint a Mikojánovkinál végrehajtott támadásnál Bruno Meier parancsnoksága alatt.

1943. július 8-án, a német támadás harmadik napján a Vörös Hadsereg szárnyán Belgorodnál a felvonuló harckocsi brigádot négy Hs-129B repülőszázad támadta szabályos rendben. Míg az egyik század támadást intézett a harckocsik ellen, addig a második úton volt a repülőtér felé, a harmadikat az ismételt bevetésre készítették fel, a negyedik pedig úton volt a harcterület felé. A harckocsi brigádot a Henschelek gyakorlatilag megsemmisítették, a tankok nagy részét kilőtték, a gyalogságot pedig szétszórták a Fw 190-esek repeszbombái a harcmezőn.

1943 végén Ernst Kupfert nevezték ki a Harcászati Légierő első tábornokává, és egyúttal átszervezték a Harcászati légierőt. Mind az öt Hs 129-es repülőszázadnak megváltozott a lajstromjele:

 • 4./Sch.G.1-ről                10.(Pz)/SG.9 –re változott
 • 8./Sch.G.1-ről                11.(Pz)/SG.9 –re változott
 • 4./Sch.G.2-ről                12.(Pz)/SG.9 –re változott
 • 8./Sch.G.2-ről                13.(Pz)/SG.9 –re változott
 • PZ.Jag./JG.51-ről          14.(Pz)/SG.9 –re változott.

Később a 11.(Pz)/SG.9 századot kivonták a fenti csoportból, és a továbbiakban Németországban, mint kísérleti század tevékenykedett tovább, míg a maradék négy század együtt a Román Légierő három Hs-129B századával a keleti front azon szektoraiban harcolt, ahol nagy volt a szovjet tankok koncentrációja.

1944 telén a 10. és 14.(Pz)/SG.9 század Hs 129B-3/Wa gépeire felszerelték a BK-7.5-ös gépágyút és bár a Henschel képes volt kilőni még az ISz tankot is, a repülőgép túlsúlyos volt és nagyon sebezhető. A rendelkezésre álló szűkös üzemanyagkészlet miatt ezek a századok támadásaikat szinte kizárólag csak a német védelmi vonalakat áttörő szovjet tankok ellen indították. 1945 elejére már csak a 10. és 14. század létezett, és ahogy a veszteségek nőttek, utánpótlás hiányában a Hs 129-es „repülő tankok” rövidesen eltűntek az égről. A típusból összesen 879 darabot építettek.

Szerző: Dobos Endre

Friss írások

A US Air Force közzé tette a következő generációs NGAD vadászgépre vonatkozó mennyiségi elképzeléseit

  Az Egyesült Államok Légi Hadviselési konferenciáján elhangzott, hogy a következő generációs NGAD vadászgépből mennyit kíván beszerezni a légierő.  Ez a mennyiség a NGAD pilóta...

Két ukrán pilóta az Egyesült Államokban képesség felmérésen vesz részt

Két kongresszusi és egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint jelenleg két ukrán pilóta tartózkodik az Egyesült Államokban annak meghatározására, hogy mennyi ideig tarthat a...

Kína 6. generációs vadászgép terve erős hasonlóságot mutat az amerikai NGAD vadászgéppel

Egy kínai kormányközeli újság közzétette a maga nemében első, vezérsíkok nélküli dizájnt a jelenleg fejlesztés alatt álló kínai 6. generációs vadászgépről, amely feltűnően hasonlít...

Lengyelország lehet az első európai vásárlója a dél-koreai KF-21-es Boramae vadászgépnek

A Dél-Korea és Lengyelország közötti növekvő védelmi együttműködés eredménye lehet, hogy Lengyelország a KF-21-es többcélú harci repülőgép első európai ügyfelévé válhat. Erre utalt a...

Az F-35 Block 4-es változat új elektronikai harc csomagot kap

Arra a kérdésre, hogy mit tesz az asztalra az F-35-nek a Block 4-es néven ismert hatalmas fejlesztési programja, Mark Kelly, az Air Combat Command...