Kezdőlap A katonai repülés múltja Gázturbinás hajtóműfejlesztés a második világháború idején Németországban

Gázturbinás hajtóműfejlesztés a második világháború idején Németországban

Kategória

A sugárhajtású korszak beköszönte előtt, dugattyús motorok voltak a repülőgépek erőforrásai. Alkalmazásuk során a velük szemben támasztott követelmények (teljesítmény, megbízhatóság, sérülés érzékenység) a technikai tudományok fejlődésével együtt folyamatosan nőttek. A ’30-as években a repüléskutató mérnökök felismerték, hogy a dugattyús motorok alkalmazásuk határához értek. A dugattyús motor-légcsavar kombináció önmagában hordozta a korlátot, ugyanis a légcsavar hatásfoka egy bizonyos határon túl ugrásszerűen csökken. A kutatók számára egyértelművé vált, hogy a repülési sebesség további növelése csak egy radikálisan új megoldással képzelhető el. A választ a sugárhajtómű adta meg, mely mint később kiderült legalább olyan jelentőségű volt, mint a Wright fivérek első repülése.

Az első sugárhajtómű egy hibrid volt, melynél egy „külső erőforrás”, egy dugattyús motor gondoskodott a centrifugál kompresszor hajtásáról, majd az összesűrített levegőhöz üzemanyagot fecskendeztek, és a kiáramló gázok biztosították a tolóerőt. A kulcs, ami ekkor még hiányzott, a turbina, ahol a gáz leadhatta volna az energiájának egy részét, és a tengely, amely összekötötte a turbinát a kompresszorral. A folyamat így válik önfenntartóvá. Az első önfenntartó üzemmódban működni képes gázturbinás hajtóművet Aegidius Elling norvég mérnök építette meg 1903-ban.  

Németországban a gázturbinás hajtóművek fejlesztése a ’30-as években kezdődött el az állam bőkezű támogatásával, így Németország lett az első ország, ahol felemelkedhetett az első sugárhajtású repülőgép. A gázturbinás hajtómű igazi technikai újdonság volt akkor, de még rengeteg finomításra volt szükség ahhoz, hogy ez a hajtóműtípus repülőgépek megbízható erőforrásává válhasson. A tudósok az 1920-as években még csupán elméleti szinten kezdtek ismerkedni a gázturbinás hajtóművek működésével.

Az elképzelés viszonylag egyszerű volt: ha a centrifugál kompresszor által összesűrített levegőhöz egy, vagy több, égőtérben üzemanyagot porlasztanak, a megnövekedett nyomású és hőmérsékletű gázok egy szűkülő csövön felgyorsulva a szabadba távoznak, akkor a nagy sebességgel kiáramló gázok reakcióereje előre mozgatja a repülőgépet. Az égőtér mögött elhelyezett turbina lapátjai annyi energiát vesznek el a gázoktól, amennyi elegendő a turbinával összekötött kompresszor és a hajtóműhöz kapcsolt segédberendezések meghajtására.

Németországban Hans–Joachim Pabst von Ohain 1936-ban kereste meg Ernst Heinkelt, az egyik legnagyobb repülőgyár tulajdonosát, és vázolta elképzelését az új hajtómű alkalmazási lehetőségeiről. Heinkel nagy érdeklődést tanúsított a terv iránt, érdekelte a nagysebességű repülés, és meglátta az új hajtóműben rejlő lehetőségeket. Alkalmazta von Ohaint és munkatársát Max Hahn gépészmestert, majd megvásárolta a Hirth motorgyárat, és von Ohain vezetésével létrehozta a Hirth új divízióját. Első hajtóművüket, a HeS 1-est 1937 szeptemberében tesztelték első ízben próbapadon. A hajtómű szerkezetileg nagyon egyszerű volt, üzemanyagaként hidrogéngázt alkalmaztak, amitől rövid idő alatt elégtek a fúvócső elemei, de ezzel az egységgel pusztán az elképzelés helyességét kívánták bizonyítani. A következő HeS 3-as hajtómű tervezése során számos módosítást vezettek be, így a hidrogén helyett benzint alkalmaztak, ami kisebb hőterhelést jelentett a hajtómű elemeire. A földi próbák során a hajtómű tolóereje elérte az 5000 N-t, amit beépítettek a He 178-as sárkányszerkezetbe és 1939 augusztus 27-én a marienei repülőtér betonjáról felszállt az első sugárhajtású repülőgép.

Prof. Dr. Herbert Wagner[ 1935-ben elkészítette a világ első axiális gázturbinás hajtóművét a Junkers magdeburgi üzemében, majd Ing. Dr. Anselm Franz folytatta a hajtómű fejlesztését, ami végül elvezetett a Jumo 004-es hajtóműhöz. Anselm Franz a Junkers Motoren osztrák származású tervezője egy megfontolt fejlesztési programot állított fel, melyben nem a maximális teljesítményt állította legfontosabb prioritásul, hanem a rendszer működőképességét kívánta igazolni, és a tovább lépéshez szükséges mérési eredményeket megszerezni. A technikai jellegű megfontoltság mellett fontos volt az előrelátása politikai szempontból is. Egy kudarc nagyon gyorsan negatívan befolyásolhatta volna az RLM szűklátókörű vezetőinek a programhoz való hozzáállását, és a Junkers könnyen elveszíthette volna a pénzügyi támogatást.

A kutatáshoz Franznak minden a rendelkezésére állt: berendezések, laboratóriumok, és a Junkers magassági kamrája, azért hogy, a hajtóművek működését megfelelő körülmények között vizsgálhassák. Az első hajtóművet – Jumo 004A – Franz úgy tervezte, hogy akkor nem volt lényeges a születendő gép tömege, a hajtóműbe épülő anyagok minősége, és a gyártástechnológia, hanem a számítások helyessége és a megbízható működés volt fontos.

Annak ellenére, hogy Franz komoly tapasztalatokkal rendelkezett a centrifugális feltöltők terén, az új hajtóművet axiál kompresszorral tervezte, amit akkoriban fejlesztett a göttingeni Aerodynamische Versuchsanstalt.  Úgy vélte, hogy a hajtómű homlok-ellenállása és keresztmetszeti mérete alapvető fontosságú a repülőgép sárkányszerkezetbe történő beépítéshez  a magas hatásfok érdekében. A Jumo 004A kompresszorának hatásfoka elérte a 78%-ot, a nyolc fokozat sűrítési viszonya 3,14:1, levegőfogyasztása pedig 21,14 kg/s volt. A kompresszorlapátok tervezéséhez a berlini AEG vállalat adott segítséget, támaszkodva a gőzturbináknál alkalmazott tapasztalatokra. Franz két különböző égőtér típus működését vizsgálta. A gyűrűs égőtér lenyűgözte az égés során tapasztalt viszonylag homogén hőmérsékletmezővel és magas hatásfokkal, de a gyakorlatban mégis a csöves égőtér alkalmazása mellett döntött, annak problémamentesebb működése és a különálló tűzcső egyszerűbb tesztpadi ellenőrizhetősége miatt.

A Junkers szakemberei 1940 tavaszán indították be először a Jumo 004A hajtóművet, fokozatosan emelték a teljesítményét, míg 1941 januárjában a hajtómű a maximális 9000 1/n fordulatszámon dolgozott, tolóereje pedig elérte a 4,2 kN-t. A hajtóműpróbák során, egy bizonyos fordulatszámon, az állólapátok erős vibrációba kezdtek. A probléma megoldására Max Bentelét, a neves vibráció specialistát hívták segítségül. Az állórész újra tervezését követően 1941 augusztusában a hajtómű tolóereje elérte az 5,9 kN-t, majd decemberben egy tíz órás mérés során ez 9,8 kN-ig nőtt. A hajtómű első valódi körülmények közötti vizsgálatára 1942. március 15-én úgy került sor, hogy egy Messerschmitt Bf 110-esre építve, a levegőben mérték a paramétereit különböző üzemmódokon. Július 18-án két hajtóművet beépítettek egy Me 262-es sárkányszerkezetébe, és megtörtént az első közös repülés, amit az RLM 80 darabos szériagyártásra vonatkozó megrendeléssel díjazott.

A Jumo 004A egy kísérleti hajtómű volt, ahol figyelmen kívül hagyták a hajtómű tömegét, és a felhasznált hőálló alapanyagok minőségét, így azonban a hajtómű sorozatgyártásra alkalmatlan volt. A továbbfejlesztett Jumo 004B hajtóműben a kompresszortól elvezetett levegővel hűtötték a turbinalapátokat. Módosították a kompresszor tárcsákat és a turbinaház belépő keresztmetszetének alakját. Az első széria változat 100 kg-al könnyebb lett, mint a kísérleti hajtómű, mely 1943-ban többszáz órás teszt során bizonyította alkalmasságát és megbízhatóságát.

A német acélipar számára számos fontos ötvözőanyag nem volt elérhető a háború folyamán, ami kényszerhelyzetbe hozta a tervezőket. A gázturbinás hajtómű tartós működéséhez szükség volt a magas hőmérsékletű helyeken a speciális nagyszilárdságú hőmérséklettűrő ötvözetekre. A hajtóművön belül a turbinalapát volt a komplex erőhatásoknak leginkább kitett alkatrész. A lapátok nagy húzó igénybevételnek voltak kitéve az egyidejű magas hőmérséklet és centrifugális erő miatt. Ezeknek az alkatrészeknek a gyártásához nikkel és króm ötvözőanyagokra volt szükség. A szériagyártású Jumo 004B-1es hajtómű gyártása során tinadur, vagy az alternatív cromadur fantázianevű ausztenites rozsdamentes acélt használták a magas hőmérsékletnek kitett alkatrészek gyártásához. A tinadur 6% titánt, 18% nikkelt, és 12% krómot, valamint egyensúlyi ötvözeteket tartalmazott, míg a cromadur egy nagyon ritka nikkel-mangán ötvözet volt 18% krómmal, 15% mangánnal, nagyon kevés nikkellel, továbbá egyensúlyi ötvözőkkel.

A Jumo 004A prototípus nagy hőmérsékletnek kitett alkatrészeinek gyártásakor még rendelkezésre álltak hőálló alapanyagok, így abban a hajtóműben a turbinalapátok hűtése nem okozott gondot, bár ezzel együtt is a teljes üzemideje mindössze 140 óra volt. A hőálló alapanyagok egyre fokozódó hiánya arra késztette a tervezőket, hogy kivételes megoldásokat alkalmazzanak, így került képbe a lapátok hűtésének lehetősége és a tűzcsövek zománcbevonata. A hajtómű égőtér lemezből hajlított tűzcsöveit zománcbevonattal óvták meg a korrózió és magas hő hatásától. Az új szerkezeti anyagokra történő átállás azonban jelentős időveszteséggel járt, figyelembe véve az új eljárások ellenőrző tesztelésére fordított időt.

A Jumo 004B-4-es hajtómű turbinalapátjait kétféle anyagból és két különböző technológiával üreges szerkezetűre készítették. Az első technológia szerint tinadur síklemezből először mélyhúzással csövet készítettek, majd több egymást követő alakítással hozták létre a megfelelő lapátprofilt. A másik technológia szerint a cromadur lemezből többszörös hajlítás során alakították ki a megfelelő formájú profilt, majd a lapát kilépő élénél összehegesztették a lemezt, így biztosítva a zárt szelvény szilárdságát és merevségét. Az alkalmazott technológiák során mindkét acél figyelmes, precíz hőkezelést igényelt, hogy megszüntessék az anyagban maradó káros feszültségeket. A hajtómű működése során nyert adatok alapján az alacsonyabb minőségűnek ítélt hegesztett szerkezetű cromadur acél felhasználásával készített lapát bizonyult jobbnak, szemben a mélyhúzott tinadur lapáttal. Az új technológiák alkalmazása lehetővé tette a hajtómű üzemidejének 25 óráról 60 órára való növelését.

A Junkers Motoren JUMO 004-B hajtómű

A korai gázturbinás hajtóművek tervezőinek egyik legnagyobb problémája az volt, hogy miként lehet az üzemanyag befecskendezés mennyiségét megfeleltetni a repülési helyzetnek és a levegő paraméterek (sűrűség, hőmérséklet, nyomás) változásának. A hajtóműpróbák alkalmával számos újdonság mellett nyilvánvalóvá vált, hogy repülés során a gázturbinás hajtómű sok tekintetben másként viselkedik, mint a dugattyús motor. A gázturbinás hajtóműnél nem kell számolni a légcsavaros gépeken manőverezés közben ébredő giroszkópikus nyomatékkal, azonban jelentős negatívumként kell kezelni a hajtómű hosszú reakcióidejét. Az a jelenség, hogy a hajtómű viszonylag sokára reagált a gázkar elmozdulására, teljesen eltért a dugattyús motoroknál megszokott azonnali reakciótól.     

A Jumo 004B-4-es hajtóművekben Barman típusú fogaskerék-szivattyú állította elő a szükséges üzemanyag mennyiségét és nyomását a hajtómű fordulatszámának függvényében. Az üzemanyag-szabályozó rendszeren belül a gázkar képezte az alapjelet, a hajtóművek teljesítményének beállításához, és ehhez kapcsolódott egy centrifugális fordulatszám szabályozó, ami egy áteresztő szelepet vezérelt. A hajtómű gyorsítására nem készítették fel az üzemanyag automatika rendszert, így gyorsításkor ha a gázkart túl nagy sebességgel tolták előre, túl sok üzemanyag kerülhetett a hajtóműbe és az vagy kigyulladt, vagy a turbinalapátok égtek el. A pilótákra nagy felelősség hárult a hajtómű üzemmódjának repülés közbeni változtatásakor. Ez nagy felkészültséget és figyelmet igényelt, ami harcfeladat közben komoly figyelemmegosztást követelt a tőlük.

1943 végén a hajtóművek egy szériájánál ismét vibrációs problémák jelentkeztek. A fejlesztők megint Max Benteléhez fordultak segítségért, aki elemezve a problémát csekélységnek tűnő változtatásokat végzett a lapátokon és 9000 1/n-ről 8700 1/n-re csökkentette a hajtómű fordulatszámát mellyel megszűntette a lapátok vibrációját. A változtatás végre megoldotta a problémát, de erre 1944 tavaszáig kellett várni, majd elkezdődött a szériagyártás.

Az RLM felismerve a gázturbinás hajtóműben rejlő potenciált felhívta az összes repülőgép-motorgyártó figyelmét, hogy kezdjék el saját sugárhajtómű fejlesztő programjukat. Így a Brandenburgische Motorverke Hermann Österich irányítása alatt hozzákezdett saját fejlesztési programjához, melyhez az RLM a 109-003-as jelölést adta. A Bramo két hajtómű projektet indított el, de a 109-002-est rövid időn belül leállította bonyolultsága miatt. 1939-ben a Bayerische Motorwerke[ megvásárolta a Bramot és még azon a nyáron Bruno Bruckmann vezetésével hozzákezdtek a tervezési munkákhoz.

A BMW ugyanúgy, ahogy a Junkers mérnökei Prof. Dr. Enckéhez fordultak, aki a Göttingeni Egyetemen létrehozta az első axiális kompresszort, hogy adjon segítséget a gyakorlati tervezéshez. A munka elkezdődött, de a BMW tervezői rövid időn belül áttervezték a Dr. Encke féle kompresszort és a továbbiakban Dr. Östrich tervei szerint haladt a munka.

A fejlesztés során a BMW 003-as különböző változatait hozták létre, amelyek között nem voltak jelentős eltérések, azonban a Jumo 004-estől egy dologban jelentősen eltértek, mégpedig abban, hogy gyűrűs égőtérrel rendelkeztek, amelyben 16 égőfej biztosította a hajtómű működését. Ezzel a technikai megoldással sikerült elérni, hogy a hajtómű külső átmérője 100 mm-el kisebb legyen, mint a Jumo 004-es hajtóműve. A kompresszort eredetileg hatfokozatúra tervezték, de a gyártósoron már hétfokozatúak készültek és a további fejlesztés arra irányult, hogy áttérjenek a nyolcfokozatúra. A kompresszor által szállított levegő mennyiségének az 5%-át vették igénybe a turbinalapátok hűtésére, vagyis ezt a levegőt az üreges turbina-állólapátok belsejébe vezették. Ezzel a megoldással csökkenteni tudták a lapátok hőterhelését és hosszabb élettartamot biztosíthattak a hajtómű számára. A kompresszor hatásfoka 78%, a turbináé pedig 79%, a hajtómű élettartama pedig ekkor mindösszesen 50 óra volt. A hajtómű érdekessége volt, hogy a turbina forgórészét két óra alatt tudták kicserélni a hajtómű kiépítése nélkül. A fejlesztés során a 003C változat tolóereje 7,8 kN-ról 8,8 kN-ra, majd végül a 003D változatnál 12,4 kN-ra nőtt, majd a 018-as számú hajtómű tolóereje elérte a 34,3 kN-t.

A BMW 003-as hajtómű

A Daimler Benz a versenytársakhoz képest néhány éves hezitálás után kezdett hozzá a maga gázturbinás hajtómű programjához. Az RLM azzal a kéréssel fordult a nagy tapasztalatokkal rendelkező repülőmotor gyárhoz, hogy készítsen egy olyan hajtóművet melynek a tolóereje jelentősen meghaladja az akkor már létező Junkers és BMW hajtóművek tolóerejét, fajlagos üzemanyag fogyasztása[ pedig legyen alacsonyabb az akkor ismert értékeknél.

A Daimler-Benz vállalat vonakodott belépni a gázturbinás hajtóműgyártási projektbe. 1938 végén az RLM kérését a projektbe való belépésre Fritz Nalinger a DB fejlesztésért felelős vezetője elutasította. A fejlesztési munkák 1939-ben kezdődtek el, Prof. Dr. Ing. Karl Leist irányításával, aki abban az időben hagyta el a Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt vállalatot és lépett be a Daimler Benz AG-hoz. A feladat tanulmányozása 1941-ben kezdődött el a tervkoncepció felépítésével, és a megálmodott hajtómű egy originálisan új konstrukció lett. A világon elsőként kétáramú hajtóművet kívántak építeni, ami megfelelt volna az RLM által támasztott minden követelménynek. 1943 április 1-jén három új hajtómű állt készen a tesztpadi mérésekre, és a hajtóművek őszre elérték a maximális terhelésnek megfelelő 12600 1/n fordulatszámot.

A 109-007-es hajtómű szerkezeti felépítése: kilencfokozatú kisnyomású kompresszor, és kétfokozatú turbina. A ventilátorfokozat és a mögötte elhelyezkedő kompresszor fokozatok egymással ellentétes irányban forogtak. A ventilátor levegőszállítása 19,9 kg/s volt, a kompresszor levegőszállítása pedig 8,2 kg/s volt.

A Daimler Benz 109-007-es hajtómű

A hajtómű égőtere kezdetben négy, majd később öt különálló tűzcsövet foglalt magában. A turbina előtti gázhőmérsékletet 1100°C-ban határozták meg, ami a technika akkor szintjén igen magas értéknek számított és a turbinalapátok nagyon gondos hűtését követelte meg.

A hajtómű fejlesztési munkái lassan haladtak, mígnem az RLM a fejlesztési munkákat 1944 végén leállította. A háború a végéhez közeledett és a szövetséges csapatok mindegyike versenyt futott, hogy a lehető legtöbb információt szerezze meg a német mérnöki tudás eredményéből. Ezek a hajtóművek mintaként szolgáltak és váltak a mai hajtóműgyártás alapjául Nagy-Britannia, Franciaország, az Egyesült Államok és a Szovjetunió/Oroszország gázturbinás hajtóműgyártása számára.

Írta: Dobos Endre


Friss írások

A US Air Force közzé tette a következő generációs NGAD vadászgépre vonatkozó mennyiségi elképzeléseit

  Az Egyesült Államok Légi Hadviselési konferenciáján elhangzott, hogy a következő generációs NGAD vadászgépből mennyit kíván beszerezni a légierő.  Ez a mennyiség a NGAD pilóta...

Két ukrán pilóta az Egyesült Államokban képesség felmérésen vesz részt

Két kongresszusi és egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint jelenleg két ukrán pilóta tartózkodik az Egyesült Államokban annak meghatározására, hogy mennyi ideig tarthat a...

Kína 6. generációs vadászgép terve erős hasonlóságot mutat az amerikai NGAD vadászgéppel

Egy kínai kormányközeli újság közzétette a maga nemében első, vezérsíkok nélküli dizájnt a jelenleg fejlesztés alatt álló kínai 6. generációs vadászgépről, amely feltűnően hasonlít...

Lengyelország lehet az első európai vásárlója a dél-koreai KF-21-es Boramae vadászgépnek

A Dél-Korea és Lengyelország közötti növekvő védelmi együttműködés eredménye lehet, hogy Lengyelország a KF-21-es többcélú harci repülőgép első európai ügyfelévé válhat. Erre utalt a...

Az F-35 Block 4-es változat új elektronikai harc csomagot kap

Arra a kérdésre, hogy mit tesz az asztalra az F-35-nek a Block 4-es néven ismert hatalmas fejlesztési programja, Mark Kelly, az Air Combat Command...